Spriaznené weby:

Najbližšie akcie:

22.10. TONY MACALPINE


5.11. DIAMOND HEAD


10.11. PIPES AND PINTS


16.11. O´HAMSTERS


28.11. PROGRES 2


Partneri klubu:prednáška: Záježová - inšpirácia k slobodnému životu

Dátum konania: 23 Jun 2015 
Predpredaj:  
Vstup na mieste:free 
Začiatok akcie: 18:00 
Klub: Collosseum 

Zaježová je oblasť lazov (samôt) na strednom Slovensku. Od roku 1991 tu začali pôsobiť občianske združenia zamerané na tradičné remeslá, ľudovú architektúru a neskôr aj ochranu životného prostredia. Časť ľudí, ktorí ich navštevovali sa tu rozhodla natrvalo usadiť a počet nových obyvateľov v regióne odvtedy rastie. Novousadlíci, ale aj starousadlíci, sú po všetkých stránkach rôznorodí, no aj napriek tomu mnohí z nich spolupracujú v snahe urobiť zo Zaježovej ešte príjemnejšie miesto na život. Časť obyvateľov, ktorá sa intenzívnejšie zapája do rôznych neformálnych aj formálnych projektov, sa nazýva "komunitou Zaježka". Vďaka ich kreativite a nadšeniu pre ideu žiť slobodne sa Zaježka stala priestorom, ktorý inšpiruje podobne naladených ľudí nielen zo Slovenska. Niektoré miestne iniciatívy sú na Slovensku priekopnícke a ojedinelé.

Tu je pár príkladov: domy zo slamených balíkov, komunitou spravovaná škola, neformálna lesná škôlka, potravinová banka, občanmi a obcou chránené územia, meditačné ústranie v tme a mnohé iné.

Miroslav Kašiak (Mirec) sa prisťahoval do Zaježovej od roku 1996. V miestnom komunitnom dome žil do roku 2001, keď si spolu s manželkou, s ktorou sa tam spoznal, kúpili vlastný dom. Neskôr si s rodinou, ktorá sa medzitým rozrástla o 4 deti, v postavili nový dom zo slamených balíkov. Od svojho príchodu do Zaježovej spolupracoval s miestnym občianskym združením Pospolitosť pre harmonický život (PHŽ) ­ najprv ako dobrovoľník, neskôr ako koordinátor projektov a od roku 2010 toto občianske združenie vedie. Po tom, ako sa Zaježka stala súčasťou európskej siete ekodedín, viaceré z nich navštívil a čerpal tam inšpiráciu.

Prednáškou vám predstaví vývoj Zaježky, najzaujímavejšie miestne iniciatívy a tiež niekoľko európskych ekodedín a komunít.Pridať komentár: